cover-img

รายละเอียดข้อเสนอแคมเปญ DEEPAL ขยายดีลเด็ดรับหน้าฝน เพื่อซื้อรถยนต์ Deepal S07 และ Deepal L07

สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าที่ทำการจองและวางมัดจำตั้งแต่วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2567 และส่งมอบรถภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2567 เท่านั้น
 

แพ็กเกจดอกเบี้ยชุ่มฉ่ำ

สำหรับรถยนต์รุ่น S07 ดอกเบี้ยพิเศษสุด 0.99% เมื่อดาวน์ 30% และผ่อน 48 เดือน พร้อมรับโปรช่วยผ่อนจำนวน 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน (รวมมูลค่าสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท**)

สำหรับรถยนต์รุ่น L07 ดอกเบี้ยพิเศษสุด 0% เมื่อดาวน์เริ่มต้นที่ 30% และผ่อนนาน 48 เดือน

หมายเหตุ
- ในกรณีที่ผ่อนจ่ายตามตารางดอกเบี้ยพิเศษ เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคาร และสถาบันการเงินที่ร่วมรายการกำหนด 
- พร้อมรับสิทธิพิเศษจาก Deepal Premium Care มูลค่า 250,000 บาท


หรือเลือก

แพ็กเกจดีลเด็ดชุ่มใจ

สำหรับรถยนต์รุ่น S07
ฟรี! ประกันภัยชั้น 1 นาน 2 ปี*
ฟรี บัตรกำนัล Central มูลค่า 15,000 บาท**
ฟรี คูปองชาร์จไฟฟ้ามูลค่า 5,000 บาท **

สำหรับรถยนต์รุ่น L07 
ฟรี! ประกันภัยชั้น 1 นาน 2 ปี*
ฟรี บัตรกำนัล Central มูลค่า 25,000 บาท**
ฟรี คูปองชาร์จไฟฟ้ามูลค่า 5000 บาท **

หมายเหตุ
-ในกรณีที่ชำระด้วยเงินสดหรือผ่อนจ่ายตามตารางดอกเบี้ยมาตรฐาน 
- พร้อมรับสิทธิพิเศษจาก Deepal Premium Care มูลค่า 250,000 บาท 
- เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคาร และสถาบันการเงินที่ร่วมรายการกำหนด

* สิทธิประกันภัยชั้น 1 ข้างต้น รวมประกันพร้อม พรบ. ที่ได้รับจาก Deepal Premium Care 1 ปี จากบริษัท ฉางอาน ออโต้ เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด
**เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กําหนด

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการได้รับสิทธิ์ ข้อเสนอพิเศษ แคมเปญ DEEPAL ดีลเด็ดรับหน้าฝน

1. เงื่อนไขการการจองและได้รับสิทธิ์ข้อเสนอพิเศษ เพื่อจองซื้อรถยนต์ Deepal S07 และ Deepal L07

ระยะเวลาการจอง และวางเงินมัดจำ เพื่อรับข้อเสนอพิเศษ แคมเปญ DEEPAL ดีลเด็ดรับหน้าฝน ตั้งแต่ ทำการจองตั้งแต่วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2567 และส่งมอบรถภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2567 เท่านั้น กับผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากบริษัทฯ เท่านั้น

 • สิทธิประโยชน์ดอกเบี้ยพิเศษและดอกเบี้ยมาตรฐานสามารถใช้กับสถาบันการเงินที่ได้รับการรับรองจากทางบริษัทฯ เท่านั้น ซึ่งประกอบด้วย
  • ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
  • TTB DRIVE โดย ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • สิทธิประโยชน์ประกันภัยชั้น 1 สามารถใช้กับบริษัทประกันที่ได้รับการรับรองจากทางบริษัทฯ เท่านั้น ซึ่งประกอบด้วย
  • บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท เออร์โกประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • สิทธิ์จากข้อเสนอพิเศษ แคมเปญ DEEPAL ดีลเด็ดรับหน้าฝน ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือ อื่น ๆ ได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับแคมเปญอื่น ๆ ได้
 • สิทธิ์จากข้อเสนอพิเศษ แคมเปญ DEEPAL ดีลเด็ดรับหน้าฝน ครอบคลุมการใช้รถส่วนบุคคลหรือรถที่มีไว้เพื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งใช้โดยเฉพาะเท่านั้น และไม่เกี่ยวข้องกับการใช้เพื่อการพาณิชย์ เช่น รถรับจ้าง รถให้เช่า หรืออื่น ๆ
 • การส่งมอบบัตรกำนัล central และคูปองชาร์จไฟฟ้าจะทำการส่งมอบหลังจากที่ลูกค้ารับรถแล้วเท่านั้น เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • การส่งมอบบัตรกำนัล central และคูปองชาร์จไฟฟ้าจะจัดส่งโดยกลุ่มผู้แทนจำหน่ายได้แก่ บริษัท อีเทอนิตี้แอทวัน จำกัด และ บริษัท อินฟีนิท ออโตโมบิล จำกัดซึ่งเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากบริษัทฯ
 • การเข้าร่วมการรับข้อเสนอพิเศษ แคมเปญ DEEPAL ดีลเด็ดรับหน้าฝน นี้ถือว่าท่านได้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดแล้ว


2. การยกเลิกการจองและขอคืนเงินมัดจำ

 • ท่านสามารถยกเลิกการจองและขอคืนเงินมัดจำของท่านหลังจากการวางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชั่วโมง ผ่านผู้แทนจำหน่ายที่ท่านได้ทำการจองไว้ด้วยเท่านั้น หากเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินในกรณีดังต่อไปนี้เท่านั้น
  • บริษัทฯ ไม่สามารถส่งมอบรถยนต์ให้ผู้จองภายในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาจองรถยนต์
  • บริษัทฯ ไม่สามารถส่งมอบรถยนต์ที่ถูกต้องตรงตามรายละเอียดที่กำหนดในสัญญาจองรถยนต์
  • ผู้จองต้องขอสินเชื่อเพื่อการซื้อรถยนต์จากสถาบันการเงิน และผู้จองไม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อตามที่ขอภายในกำหนดเวลาส่งมอบรถยนต์วันที่ 31 สิงหาคม 2567

เมื่อได้มีการบอกเลิกสัญญาตามที่กล่าวมาข้างต้นผู้รับจองจะคืนเงินหรือทรัพย์สินใดที่รับไว้เป็นค่ามัดจำทั้งหมดของผู้จองภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการบอกเลิกสัญญา อย่างไรก็ดี ผู้จองอาจไม่ใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญา โดยยินยอมตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรกับบริษัทฯ เป็นกรณีอื่นได้


3. อื่น ๆ

เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการจองสิทธิ์และการวางมัดจำต่าง ๆ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

   

Deepal premium care มูลค่ารวมกว่า 250,000 บาท

 1. ฟรี ประกันภัยชั้น 1 พร้อม พรบ. 1 ปี
 2. ฟรี โฮมชาร์จเจอร์ พร้อมบริการติดตั้ง
 3. ฟรี สายชาร์จเคลื่อนที่ และ สายต่อพ่วงอุปกรณ์ไฟฟ้า V2L
 4. ฟรี ค่าจดทะเบียนรถ
 5. รับประกันตัวรถ 8 ปี หรือ 160,000 กิโลเมตร (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน)
  ยกเว้น ชิ้นส่วนพิเศษ วัสดุสิ้นเปลือง และชิ้นส่วนที่สึกหรอ*
 6. รับประกันแบตเตอรี่ 8 ปี หรือ 240,000 กิโลเมตร (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน)
 7. ฟรี บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน ตลอด 24 ชั่วโมง นาน 8 ปี
 8. ฟรี การบำรุงรักษา 8 ปี หรือ 10 ครั้ง
 9. ข้อเสนอดอกเบี้ย 1.98% ดาวน์ 25% ผ่อน 48 เดือน สำหรับแพ็คเกจมาตรฐาน


หมายเหตุ:

1. ประกันภัยชั้น 1 พร้อม พรบ. มูลค่า 30,000 บาท โดยสามารถเลือกประกันภัยชั้นนำได้แก่ บริษัท

 • วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เออร์โกประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)

   

2. สำหรับลูกค้า Deepal จะได้รับเครื่องโฮมชาร์จเจอร์ (แบรนด์ Deepal) และบริการติดตั้งฟรีถึงที่บ้าน รวมมูลค่า 25,000 บาท

หมายเหตุ:

รับประกัน 1 ปี สำหรับเครื่องโฮมชาร์จเจอร์ โดย CHANGAN Auto Sales (Thailand) Company Limited และ Supplier ที่เกี่ยวข้อง ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเครื่องโฮมชาร์จเจอร์, การเดินสายไฟและอุปกรณ์ความปลอดภัยทางไฟฟ้าในระยะ 15 เมตร รวมถึงอุปกรณ์ที่ระบุไว้ในข้อกำหนด

รับประกัน1ปี สำหรับบริการติดตั้งเครื่องโฮมชาร์จเจอร์ ซึ่งติดตั้งโดยซัพพลายเออร์ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก CHANGAN Auto Sales (Thailand) Company Limited (ไม่รวมอะแดปเตอร์ชาร์จ และบริการอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในข้อกำหนดและเงื่อนไข)

หากต้องการใช้บริการหรืออุปกรณ์เพิ่มเติม นอกเหนือจากข้อกำหนดและเงื่อนไข ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น จากบริการเพิ่มเติมเช่น เจาะเพดาน ผนัง พื้น หรือหากกำลังไฟบริเวณที่ติดตั้งโฮมชาร์จเจอร์ไม่เพียงพอ ลูกค้าจำเป็นต้องชำระค่าใช้จ่ายในการเดินสายเคเบิลเพิ่มเติม (รวมถึงค่าก่อสร้างและค่าวัสดุ) นอกจากนี้ การติดตั้งเครื่องโฮมชาร์จเจอร์นั้น ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในอุปกรณ์เสริมอื่นๆ เช่น แท่นวางเครื่องชาร์จไฟ

   

3. ฟรี สายชาร์จเคลื่อนที่ และ สายต่อพ่วงอุปกรณ์ไฟฟ้า V2L (Vehicle to load)

สายชาร์จพกพาจาก Deepal มูลค่า 6,000 บาท สำหรับพกพาติดไว้ในรถ เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินเมื่อคุณอยู่ห่างไกลจากสถานีชาร์จ และเพื่อมั่นใจได้ว่าไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนก็ตาม แบตเตอรี่รถจะไม่มีวันหมด พร้อมทั้งมอบสายต่อพ่วงอุปกรณ์ไฟฟ้า V2L (Vehicle to load) จาก Deepal มูลค่า 5,000 บาท ที่จะช่วยทำให้คุณสะดวกสบายยิ่งขึ้น เมื่อรถยนต์ไฟฟ้า Deepal ทำหน้าที่เป็นทั้งบ้านเคลื่อนที่ และสำนักงานที่สามารถใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ได้ด้วย

   

4. ฟรีค่าจดทะเบียนรถ มูลค่า 3,500 บาท

   

5/6. ระยะเวลาการรับประกันมีดังนี้ :

(1) วัสดุสิ้นเปลืองและชิ้นส่วนสึกหรอ ฟิลเตอร์เครื่องปรับอากาศ, ชุดเบรก, ยางรถยนต์, แบตเตอรี่รีโมทคอนโทรล, หลอดไฟ, ใบปัดน้ำฝน, ฟิวส์, รีเลย์, การ์ดหน่วยความจำ, ชุดซ่อมยางรถยนต์ รับประกัน 3 เดือน หรือ 5,000 กิโลเมตร (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน) สำหรับแบตเตอรี่ 12V รับประกัน 1 ปี หรือ 20,000 กิโลเมตร (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน)
(2) ชิ้นส่วนพิเศษ: ระบบกันสะเทือน, ระบบไฟ, ระบบแอปพลิเคชันอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า, ระบบความบันเทิงในรถยนต์, ระบบกระจายกำลังไฟและควบคุมอิเล็กทรอนิกส์, ระบบเครื่องมือและอุปกรณ์เตือนภัย, คอลัมน์พวงมาลัย, โมดูลเบรคแบบรวม รับประกัน 5 ปีหรือ 120,000 กิโลเมตร (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน) และระยะเวลาการรับประกันคอมเพรสเซอร์ 3 ปีหรือ 120,000 กิโลเมตร (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน)
(3) ยกเว้นชิ้นส่วนพิเศษ, วัสดุสิ้นเปลือง, และชิ้นส่วนสึกหรอ: นั้นรับประกัน 8 ปีหรือ 160,000 กิโลเมตร (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน)

   

7. บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน ตลอด 24 ชั่วโมง นาน 8 ปี มูลค่า 10,000 บาท

บริการลากรถ 24 ชั่วโมงในกรณีที่รถเสีย มีบริการลากรถไปยังศูนย์บริการ CHANGAN ที่ใกล้ที่สุดภายใน 100 กิโลเมตร โดยไม่มีค่าใช้จ่าย บริการนี้สามารถใช้ได้โดยไม่มีข้อจำกัดจำนวนครั้งต่อปี เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับความช่วยเหลือยามต้องการอย่างแน่นอน

บริการช่างซ่อมถึงที่ตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับการแก้ปัญหาเบื้องต้น ภายในรัศมี 20 กิโลเมตรจากศูนย์บริการ CHANGAN

   

8. บริการค่าบำรุงรักษา รวมถึงค่าแรง และอะไหล่/ชิ้นส่วน เป็นเวลา 8 ปีหรือ 10 ครั้ง (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน) มูลค่า 17,500 บาท. ขึ้นอยู่กับคำแนะนำ หรือคู่มือการบำรุงรักษา โดยลูกค้าต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

   

9. ผ่อนชำระ 4 ปี ดอกเบี้ย 1.98% เมื่อดาวน์ 25% สำหรับแพ็คเกจมาตรฐาน

ข้อสังเกต: นโยบายพิเศษนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

CHANGAN