cover-img
Summer-1920x1080.jpg

รายละเอียดนโยบายขยายเวลา ข้อเสนอพิเศษ DEEPAL Motor Show 2024 เพื่อซื้อรถยนต์ DEEPAL L07 และ DEEPAL S07


การขยายระยะเวลาข้อเสนอพิเศษ มีผลสำหรับการจองตั้งแต่ วันที่ 8 เมษายน 2567 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2567 และมีกำหนดรับรถรับรถภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เท่านั้น

รุ่น L07
 • เลือกดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 48 เดือน เมื่อดาวน์ 25% (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคาร และสถาบันการเงินที่ร่วมรายการกำหนด ) พร้อมรับฟรีคูปองชาร์จไฟฟ้า มูลค่า 5,000 บาท และ DEEPAL Premium Care
  หรือ
 • เลือกประกันชั้น 1 นาน 4 ปี* (ในกรณีที่เลือกชำระเป็นเงินสด หรือ ผ่อนจ่ายตามตารางดอกเบี้ยมาตรฐานตามเงื่อนไขธนาคาร) พร้อมรับ DEEPAL Premium Care


รุ่น S07
 • เลือกโปรแกรมช่วยผ่อน นาน 5 เดือน รวมมูลค่า 50,000 บาท (โดยเป็นส่วนลดเงินผ่อนในอัตราที่ลูกค้าเลือก สูงสุดงวดละ 10,000 บาท ทั้งนี้ เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคาร และสถาบันการเงินที่ร่วมรายการกำหนด) พร้อมรับ Deepal Premium Care
  หรือ
 • เลือกประกันชั้น 1 นาน 3 ปี* (ในกรณีที่เลือกชำระเป็นเงินสด หรือ ผ่อนจ่ายตามตารางดอกเบี้ยมาตรฐานตามเงื่อนไขธนาคาร) พร้อมรับ DEEPAL Premium Care

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท ฉางอาน ออโต้ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด กำหนดเท่านั้น
*สิทธิ์ประกันชั้น 1 พร้อม พรบ. ข้างต้นรวมประกันชั้น 1 จำนวน 1 ปีที่ได้รับจากแพ็คเกจ DEEPAL Premium Care จากบริษัทฯ แล้ว


ข้อกำหนดและเงื่อนไขการได้รับสิทธิ์การขยายเวลา ข้อเสนอพิเศษ DEEPAL Motor Show 2024

1. เงื่อนไขการการจองและได้รับสิทธิ์ข้อเสนอพิเศษ เพื่อจองซื้อรถยนต์ DEEPAL L07 และ DEEPAL S07
 • ระยะเวลาการจอง และวางเงินมัดจำ เพื่อรับข้อเสนอพิเศษเดียวกันกับ DEEPAL Motor Show 2024 ตั้งแต่ วันที่ 8 เมษายน2567 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2567 กับผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากบริษัทฯ เท่านั้น และต้องรับรถภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เท่านั้น
 • สิทธิประโยชน์ดอกเบี้ยพิเศษและโปรแกรมช่วยผ่อน สามารถใช้กับสถาบันการเงินที่ได้รับการรับรองจากทางบริษัทฯ เท่านั้น ซึ่งประกอบด้วย
  • ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
  • TTB DRIVE โดย ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 • สิทธิประโยชน์ประกันภัยชั้น 1 สามารถใช้กับบริษัทประกันที่ได้รับการรับรองจากทางบริษัทฯ เท่านั้น ซึ่งประกอบด้วย
  • บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท เออร์โกประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • สำหรับโปรโมชั่นฟรีประกันภัยชั้น 1 พร้อมพรบ. นาน 3 ปี และ 4 ปี ภายใต้ความร่วมมือจำหน่าย โดยบริษัท เออร์โก ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
  • สิทธิ์ประกันตลอดระยะเวลาสัญญาไม่สามารถเปลี่ยนชื่อกรมธรรม์ผู้เอาประกัน และไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้ครอบครองได้
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานคูปองชาร์จไฟฟ้าเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • สิทธิ์จากการขยายเวลาข้อเสนอพิเศษ DEEPAL Motor Show 2024 ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือ อื่นๆ ได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับแคมเปญอื่น ๆ ได้
 • สิทธิ์จากการขยายเวลาข้อเสนอพิเศษ DEEPAL Motor Show 2024 ครอบคลุมการใช้รถส่วนบุคคลหรือรถที่มีไว้เพื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งใช้โดยเฉพาะเท่านั้น และไม่เกี่ยวข้องกับการใช้เพื่อการพาณิชย์ เช่น รถรับจ้าง รถให้เช่า หรืออื่น ๆ
 • สิทธิ์จากการขยายเวลาข้อเสนอพิเศษ DEEPAL Motor Show 2024 จำกัดจำนวน 1000 คันเท่านั้น
 • การเข้าร่วมการรับข้อเสนอพิเศษการขยายเวลา DEEPAL Motor Show 2024 นี้ถือว่าท่านได้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดแล้ว


2. การยกเลิกการจองและขอคืนเงินมัดจำ
 • ท่านสามารถยกเลิกการจองและขอคืนเงินมัดจำของท่านหลังจากการวางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชั่วโมง ผ่านผู้แทนจำหน่ายที่ท่านได้ทำการจองไว้ด้วยเท่านั้น หากเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินในกรณีดังต่อไปนี้เท่านั้น
  • บริษัทฯ ไม่สามารถส่งมอบรถยนต์ให้ผู้จองภายในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาจองรถยนต์
  • บริษัทฯ ไม่สามารถส่งมอบรถยนต์ที่ถูกต้องตรงตามรายละเอียดที่กำหนด ในสัญญาจองรถยนต์
  • ผู้จองต้องขอสินเชื่อเพื่อการซื้อรถยนต์จากสถาบันการเงิน และผู้จองไม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อตามที่ขอภายในกำหนดเวลาส่งมอบรถยนต์วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

เมื่อได้มีการบอกเลิกสัญญาตามที่กล่าวมาข้างต้นผู้รับจองจะคืนเงินหรือทรัพย์สินใดที่รับไว้เป็นค่ามัดจำทั้งหมดของผู้จองภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการบอกเลิกสัญญา อย่างไรก็ดี ผู้จองอาจไม่ใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญา โดยยินยอมตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรกับบริษัทฯ เป็นกรณีอื่นได้


3. อื่น ๆ

เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการจองสิทธิ์และการวางมัดจำต่าง ๆ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Exclusive_Policy_04.jpg

DEEPAL premium care มูลค่ารวมกว่า 250,000 บาท

 1. ฟรี ประกันภัยชั้น 1 พร้อม พรบ. 1 ปี
 2. ฟรี โฮมชาร์จเจอร์ พร้อมบริการติดตั้ง
 3. ฟรี สายชาร์จเคลื่อนที่ และ สายต่อพ่วงอุปกรณ์ไฟฟ้า V2L
 4. ฟรี ค่าจดทะเบียนรถ
 5. รับประกันตัวรถ 8 ปี หรือ 160,000 กิโลเมตร (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน)
  ยกเว้น ชิ้นส่วนพิเศษ วัสดุสิ้นเปลือง และชิ้นส่วนที่สึกหรอ*
 6. รับประกันแบตเตอรี่ 8 ปี หรือ 240,000 กิโลเมตร (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน)
 7. ฟรี บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน ตลอด 24 ชั่วโมง นาน 8 ปี
 8. ฟรี การบำรุงรักษา 8 ปี หรือ 10 ครั้ง
 9. ข้อเสนอดอกเบี้ย 1.98% ดาวน์ 25% ผ่อน 48 เดือน สำหรับแพ็คเกจมาตรฐาน

หมายเหตุ:

*โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ*1. ประกันภัยชั้น 1 พร้อม พรบ. มูลค่า 30,000 บาท โดยสามารถเลือกประกันภัยชั้นนำได้แก่ บริษัท

 • วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เออร์โกประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)


2. สำหรับลูกค้า DEEPAL จะได้รับเครื่องโฮมชาร์จเจอร์ (แบรนด์ DEEPAL) และบริการติดตั้งฟรีถึงที่บ้าน รวมมูลค่า 25,000 บาท

หมายเหตุ:

รับประกัน 1 ปี สำหรับเครื่องโฮมชาร์จเจอร์ โดย CHANGAN Auto Sales (Thailand) Company Limited และ Supplier ที่เกี่ยวข้อง ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเครื่องโฮมชาร์จเจอร์, การเดินสายไฟและอุปกรณ์ความปลอดภัยทางไฟฟ้าในระยะ 15 เมตร รวมถึงอุปกรณ์ที่ระบุไว้ในข้อกำหนด

รับประกัน1ปี สำหรับบริการติดตั้งเครื่องโฮมชาร์จเจอร์ ซึ่งติดตั้งโดยซัพพลายเออร์ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก CHANGAN Auto Sales (Thailand) Company Limited (ไม่รวมอะแดปเตอร์ชาร์จ และบริการอื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในข้อกำหนดและเงื่อนไข)

หากต้องการใช้บริการหรืออุปกรณ์เพิ่มเติม นอกเหนือจากข้อกำหนดและเงื่อนไข ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น จากบริการเพิ่มเติมเช่น เจาะเพดาน ผนัง พื้น หรือหากกำลังไฟบริเวณที่ติดตั้งโฮมชาร์จเจอร์ไม่เพียงพอ ลูกค้าจำเป็นต้องชำระค่าใช้จ่ายในการเดินสายเคเบิลเพิ่มเติม (รวมถึงค่าก่อสร้างและค่าวัสดุ) นอกจากนี้ การติดตั้งเครื่องโฮมชาร์จเจอร์นั้น ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในอุปกรณ์เสริมอื่นๆ เช่น แท่นวางเครื่องชาร์จไฟ3. ฟรี สายชาร์จเคลื่อนที่ และ สายต่อพ่วงอุปกรณ์ไฟฟ้า V2L (Vehicle to load)

สายชาร์จพกพาจาก DEEPAL มูลค่า 6,000 บาท สำหรับพกพาติดไว้ในรถ เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินเมื่อคุณอยู่ห่างไกลจากสถานีชาร์จ และเพื่อมั่นใจได้ว่าไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนก็ตาม แบตเตอรี่รถจะไม่มีวันหมด พร้อมทั้งมอบสายต่อพ่วงอุปกรณ์ไฟฟ้า V2L (Vehicle to load) จาก DEEPAL มูลค่า 5,000 บาท ที่จะช่วยทำให้คุณสะดวกสบายยิ่งขึ้น เมื่อรถยนต์ไฟฟ้า DEEPAL ทำหน้าที่เป็นทั้งบ้านเคลื่อนที่ และสำนักงานที่สามารถใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ได้ด้วย4. ฟรีค่าจดทะเบียนรถ มูลค่า 3,500 บาท


5/6. ระยะเวลาการรับประกันมีดังนี้ :

(1) วัสดุสิ้นเปลืองและชิ้นส่วนสึกหรอ ฟิลเตอร์เครื่องปรับอากาศ, ชุดเบรก, ยางรถยนต์, แบตเตอรี่รีโมทคอนโทรล, หลอดไฟ, ใบปัดน้ำฝน, ฟิวส์, รีเลย์, การ์ดหน่วยความจำ, ชุดซ่อมยางรถยนต์ รับประกัน 3 เดือน หรือ 5,000 กิโลเมตร (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน) สำหรับแบตเตอรี่ 12V รับประกัน 1 ปี หรือ 20,000 กิโลเมตร (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน)
(2) ชิ้นส่วนพิเศษ: ระบบกันสะเทือน, ระบบไฟ, ระบบแอปพลิเคชันอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า, ระบบความบันเทิงในรถยนต์, ระบบกระจายกำลังไฟและควบคุมอิเล็กทรอนิกส์, ระบบเครื่องมือและอุปกรณ์เตือนภัย, คอลัมน์พวงมาลัย, โมดูลเบรคแบบรวม รับประกัน 5 ปีหรือ 120,000 กิโลเมตร (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน) และระยะเวลาการรับประกันคอมเพรสเซอร์ 3 ปีหรือ 120,000 กิโลเมตร (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน)
(3) ยกเว้นชิ้นส่วนพิเศษ, วัสดุสิ้นเปลือง, และชิ้นส่วนสึกหรอ: นั้นรับประกัน 8 ปีหรือ 160,000 กิโลเมตร (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน)7. บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน ตลอด 24 ชั่วโมง นาน 8 ปี มูลค่า 10,000 บาท

บริการลากรถ 24 ชั่วโมงในกรณีที่รถเสีย มีบริการลากรถไปยังศูนย์บริการ CHANGAN ที่ใกล้ที่สุดภายใน 100 กิโลเมตร โดยไม่มีค่าใช้จ่าย บริการนี้สามารถใช้ได้โดยไม่มีข้อจำกัดจำนวนครั้งต่อปี เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับความช่วยเหลือยามต้องการอย่างแน่นอน

บริการช่างซ่อมถึงที่ตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับการแก้ปัญหาเบื้องต้น ภายในรัศมี 20 กิโลเมตรจากศูนย์บริการ CHANGAN8. บริการค่าบำรุงรักษา รวมถึงค่าแรง และอะไหล่/ชิ้นส่วน เป็นเวลา 8 ปีหรือ 10 ครั้ง (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน) มูลค่า 17,500 บาท. ขึ้นอยู่กับคำแนะนำ หรือคู่มือการบำรุงรักษา โดยลูกค้าต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด


9. ผ่อนชำระ 4 ปี ดอกเบี้ย 1.98% เมื่อดาวน์ 25% สำหรับแพ็คเกจมาตรฐาน

ท่านสามารถเลือกรับสิทธิประโยชน์ทางการเงิน ได้จากธนาคารที่เข้าร่วมโครงการของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้ : ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) , ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) , บริษัท กสิกรลีสซิ่ง จำกัด, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) *ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ และผู้จัดจำหน่ายกำหนดไว้เท่านั้น*


ข้อสังเกต: นโยบายพิเศษนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
CHANGAN