cover-img

รายละเอียดข้อเสนอพิเศษสำหรับแคมเปญ Go Green with LUMIN ในเดือนพฤษภาคม 2567

สิทธิพิเศษนี้ สําหรับลูกค้าที่จองรถยนต์ LUMIN ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567 และส่งมอบรถภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2567 เท่านั้น เลือกรับข้อเสนอตามแพ็คแกจดังนี้

แพ็คเกจที่ 1
รับฟรีโฮมชาร์จเจอร์พร้อมบริการติดตั้งมูลค่า 24,999 บาท* พร้อมรับ Lumin Buddy Care (ในกรณีที่เลือกชำระเป็นเงินสดหรือผ่อนจ่ายตามตารางดอกเบี้ยปกติตามเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคาร และสถาบันการเงินที่ร่วมรายการกำหนด) หรือ

แพ็กเกจที่ 2
รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.99% เมื่อดาวน์ 30% ระยะผ่อน 48 เดือน (ในกรณีที่ผ่อนจ่ายตามตารางดอกเบี้ยพิเศษตามเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคาร และสถาบันการเงินที่ร่วมรายการกำหนด) พร้อมรับแพ็กเกจ Lumin Buddy Care หรือ

แพ็กเกจที่ 3
เลือกรับดีล Friend get friend ลูกค้าผู้ซื้อ Lumin คันใหม่ จะได้รับบัตรกำนัล Central มูลค่า 5,000 บาท นอกจากนี้ เพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวที่เคยซื้อ Lumin หรือ Deepal ที่เป็นผู้แนะนำ จะได้รับบัตรกำนัลมูลค่า 5,000 บาทด้วย และลูกค้าผู้ซื้อ Lumin คันใหม่จะได้รับคูปองชาร์จ EV มูลค่า 5,000 บาท

* เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กําหนด รายละเอียดเพิ่มเติม www.changan.co.th และสอบถามได้ที่ผู้แทนจําหน่ายทั่วประเทศ1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขการได้รับสิทธิ์ ข้อเสนอพิเศษ Lumin ประจำเดือนพฤษภาคม 2567

เงื่อนไขการการจองและได้รับสิทธิ์ข้อเสนอพิเศษ เพื่อจองซื้อรถยนต์ Lumin

ระยะเวลาการจอง และวางเงินมัดจำ เพื่อรับข้อเสนอพิเศษ Lumin ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 กับผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากบริษัทฯ เท่านั้น และต้องรับรถภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2567 เท่านั้น

สิทธิประโยชน์ดอกเบี้ยพิเศษสามารถใช้กับสถาบันการเงินที่ได้รับการรับรองจากทางบริษัทฯ เท่านั้น ซึ่งประกอบด้วย

  • ธนาคารทิสโก้ จำกัด
  • TTB DRIVE โดย ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

สิทธิประโยชน์ประกันภัยชั้น 1 สามารถใช้กับบริษัทประกันที่ได้รับการรับรองจากทางบริษัทฯ เท่านั้น ซึ่งประกอบด้วย

  • บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด

สิทธิ์จากข้อเสนอพิเศษ Lumin ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือ อื่นๆ ได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับแคมเปญอื่น ๆ ได้

สิทธิ์จากข้อเสนอพิเศษ Lumin ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 ครอบคลุมการใช้รถส่วนบุคคลหรือรถที่มีไว้เพื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งใช้โดยเฉพาะเท่านั้น และไม่เกี่ยวข้องกับการใช้เพื่อการพาณิชย์ เช่น รถรับจ้าง รถให้เช่า หรืออื่น ๆ การเข้าร่วมการรับข้อเสนอพิเศษ Lumin ประจำเดือนพฤษภาคม 2567  นี้ถือว่าท่านได้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดแล้ว2. การยกเลิกการจองและขอคืนเงินมัดจำ

ท่านสามารถยกเลิกการจองและขอคืนเงินมัดจำของท่านหลังจากการวางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชั่วโมง ผ่านผู้แทนจำหน่ายที่ท่านได้ทำการจองไว้ด้วยเท่านั้น หากเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินในกรณีดังต่อไปนี้เท่านั้น

บริษัทฯ ไม่สามารถส่งมอบรถยนต์ให้ผู้จองภายในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาจองรถยนต์

บริษัทฯ ไม่สามารถส่งมอบรถยนต์ที่ถูกต้องตรงตามรายละเอียดที่กำหนด ในสัญญาจองรถยนต์

ผู้จองต้องขอสินเชื่อเพื่อการซื้อรถยนต์จากสถาบันการเงิน และผู้จองไม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อตามที่ขอภายในกำหนดเวลาส่งมอบรถยนต์วันที่ 30 มิถุนายน 2567

เมื่อได้มีการบอกเลิกสัญญาตามที่กล่าวมาข้างต้นผู้รับจองจะคืนเงินหรือทรัพย์สินใดที่รับไว้เป็นค่ามัดจำทั้งหมดของผู้จองภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการบอกเลิกสัญญา อย่างไรก็ดี ผู้จองอาจไม่ใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญา โดยยินยอมตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรกับบริษัทฯ เป็นกรณีอื่นได้3. อื่น ๆ

เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการจองสิทธิ์และการวางมัดจำต่าง ๆ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

สิทธิพิเศษ LUMIN buddy care มูลค่ารวม 40,000 บาท 
1. ประกันภัยชั้น 1 พร้อม พรบ. เป็นระยะเวลา 1 ปี   
2. สายชาร์จพกพา  
3. ค่าจดทะเบียนรถ   
4. รับประกันตัวรถ 3 ปี หรือ 120,000 กิโลเมตร (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน)   ยกเว้น ชิ้นส่วนพิเศษ วัสดุสิ้นเปลือง และชิ้นส่วนที่สึกหรอ*   
5. รับประกันแบตเตอรี่ 8 ปี หรือ 120,000 กิโลเมตร (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน)   
6. บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน ตลอด 24 ชั่วโมง นาน 3 ปี
7. การบำรุงรักษาตามระยะ ครั้งแรก

ฟรี ประกันภัยชั้น 1 พร้อม พรบ. ระยะเวลา 1 ปี
จากบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด

ฟรี สายชาร์จพกพา สำหรับพกพาติดไว้ในรถ เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน
เมื่อคุณอยู่ห่างไกลจากสถานีชาร์จ และเพื่อมั่นใจได้ว่าไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนก็ตาม แบตเตอรี่รถจะไม่มีวันหมด

ฟรี ค่าจดทะเบียนรถ 
หมายเหตุ : สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า LUMIN รับโฮมชาร์จเจอร์พร้อมบริการติดตั้ง มูลค่าพิเศษ 14,999 บาท จากมูลค่า 24,999 บาท

ระยะเวลาการรับประกันมีดังนี้ :  
(1) วัสดุสิ้นเปลืองและชิ้นส่วนสึกหรอ ฟิลเตอร์เครื่องปรับอากาศ, ชุดเบรก, ยางรถยนต์, แบตเตอรี่รีโมทคอนโทรล, หลอดไฟ, ใบปัดน้ำฝน, ฟิวส์, รีเลย์, การ์ดหน่วยความจำ, ชุดซ่อมยางรถยนต์ รับประกัน 3 เดือน หรือ 5,000 กิโลเมตร (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน) สำหรับแบตเตอรี่ 12V รับประกัน 1 ปี หรือ 20,000 กิโลเมตร (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน)  
(2) ชิ้นส่วนพิเศษ: ระบบกันสะเทือน, ระบบไฟ, ระบบแอปพลิเคชันอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า, ระบบความบันเทิงในรถยนต์, ระบบกระจายกำลังไฟและควบคุมอิเล็กทรอนิกส์, ระบบเครื่องมือและอุปกรณ์เตือนภัย, คอลัมน์พวงมาลัย, โมดูลเบรคแบบรวม รับประกัน 5 ปี หรือ 120,000 กิโลเมตร (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน) และระยะเวลาการรับประกันคอมเพรสเซอร์ 3 ปีหรือ 120,000 กิโลเมตร (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน)  
(3) ยกเว้นชิ้นส่วนพิเศษ, วัสดุสิ้นเปลือง, และชิ้นส่วนสึกหรอ : รับประกัน 3 ปี หรือ 120,000 กิโลเมตร (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน)  
(4) แบตเตอรี่รับประกัน 8 ปี หรือ 120,000 กิโลเมตร (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน)   

ฟรี บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน ตลอด 24 ชั่วโมง นาน 3 ปี  
บริการรถสไลด์ ในกรณีที่รถเสียไม่สามารถขับเคลื่อนได้จากปัญหาคุณภาพ มีบริการสไลด์รถไปยังศูนย์บริการ Changan ที่ใกล้ที่สุดภายใน 100 กิโลเมตร โดยไม่มีค่าใช้จ่าย บริการนี้สามารถใช้ได้โดยไม่มีข้อจำกัดจำนวนครั้งต่อปี เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับความช่วยเหลือยามต้องการอย่างแน่นอน   
บริการให้คำปรึกษาด้านเทคนิค ตลอด 24 ชั่วโมง 
บริการจั๊มสตาร์ทแบตเตอรี่ 12 V ตลอด 24 ชั่วโมง
 
 บริการปะยางนอกสถานที่ ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง  
(ลูกค้าชำระเงินเพิ่ม กรณีมีค่าวัสดุ อะไหล่, ค่าปะยาง หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้น ที่นอกเหนือจากการปะยางโดยเจ้าหน้าที่ทีมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน)
ฟรี การบำรุงรักษาตามระยะในครั้งแรก รวมค่าแรงและอะไหล่/อะไหล่ทดแทน  
รายละเอียดและคำแนะนำในคู่มือการบำรุงรักษา

CHANGAN